Gå till innehållet

Granskning av arbetet mot kränkandebehandling och diskriminering i skolan

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

 Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma hur huvudmannen för utbildningen, tar det övergripande ansvaret så att arbetet i verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning för att motverka kränkande behandling, trakasserier och diskriminering av elever.

Organisation
Revision
Publicerad
24 augusti 2021
Senast uppdaterad
24 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2021