Gå till innehållet

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020-12-31

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Organisation
Revision
Publicerad
12 april 2021
Senast uppdaterad
24 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2021