Gå till innehållet

Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har ett ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning.

Organisation
Revision
Publicerad
25 oktober 2021
Senast uppdaterad
24 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2021