Gå till innehållet

Granskning av kvalitetsstyrning och resursutnyttjande inom äldreomsorgen

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kvalitetsstyrning och resursutnyttjande inom äldreomsorgen.

Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämndens kvalitetsstyrning och resursanvändning inom äldreomsorgen sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Organisation
Revision
Publicerad
25 oktober 2021
Senast uppdaterad
24 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2021