Gå till innehållet

Granskning av kommunens hantering av Covid-19 krisen

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens/krisledningsnämndens hantering av konsekvenserna av virusutbrottet Covid-19. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2021.

Det övergripande syftet med granskningen har varit att ge underlag för att bedöma om kommunstyrelsen och ansvariga nämnder hanterat den uppkomna krisen i samband med coronavirusets utbrott på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar.

Organisation
Revision
Publicerad
14 december 2021
Senast uppdaterad
24 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2021