Gå till innehållet

Medborgarmotion

På den här sidan kan du skapa eller stödja en medborgarmotion om något i Östhammars kommun via vår e-tjänst medborgarmotion. När du skapar en medborgarmotion är det viktigt att du skriver ett förslag som andra kan ta ställning till och stödja om de vill.

 • OBS! För att skicka in och/eller skriva under en medborgarmotion måste du vara folkbokförd i Östhammars kommun.

 • Motionen granskas innan den publiceras för att se om den följer de regler som gäller för medborgarmotioner. Andra kan skriva under din motion först efter att den publicerats.

 • Om minst 1 % av kommunens folkbokförda invånare skriver under din medborgarmotion kommer den att lämnas vidare till kommunstyrelsen som bestämmer hur motionen ska hanteras.

 • Samla stöd för din motion.  Det kan du exempelvis göra genom att berätta för vänner och bekanta att motionen finns. Du kan naturligtvis också berätta om din motion på Facebook, Twitter eller via andra kanaler.

Följande  gäller: 

 • Medarborgarmotionen ska vara skriftligt och ha uppgift om förslagsställarens namn, adress och telefonnummer. 

 • Medborgarmotionen ska handla om sådant som fullmäktige eller någon av nämnderna har befogenhet att bestämma om. Om du har ett klagomål eller ett förslag till ändring i kommunens verksamheten vänd dig till vår Synpunktshantering.

 • För att skicka in och/eller skriva under en medborgarmotion måste du vara folkbokförd i Östhammars kommun.

 • Du får inte publicera namn på personer som inte har gett sitt medgivande till publicering.

 • Läs våra  riktlinjer och regler innan du skickar in din medborgarmotion. Om din motion inte överensstämmer med dessa kan vi välja att inte publicera din motion eller att ta bort den, om den redan publicerats. Vi förbehåller oss rätten att ta bort motioner utan att meddela avsändaren.

 • En medborgarmotion får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild person eller ha odemokratisk eller rasistisk innebörd.

 • Möjligheten att stödja en motion ges under max sex månader.

 • En medborgarmotion får bara handla om ett ämne. Vill du ta upp flera ämnen, skriv flera motioner. 

 • När din medborgarmotion har utretts och beslut ska fattas blir du kontaktad av fullmäktige eller den nämnd som tagit hand om ärendet. 

 • Du har rätt att själv presentera din medborgarmotion när det behandlas av fullmäktige eller nämnd.

 • Falska underskrifter på en medborgarmotion kan leda till att vi tar bort namninsamlingen.