Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Kommunal författningssamling

Här hittar du föreskrifter som gäller i Östhammars  kommun. Det kan till exempel gälla avgifter, reglemente eller lokala ordningsföreskrifter.

Sidan utgör Östhammars kommuns författningssamling enligt 8 kap. 13 § kommunallagen

3. Ordningsregler och föreskrifter

Information om att elda utomhus hittar du här: 

Fler ordningsregler och föreskrifter hittar du nedan:

Avfallsföreskrifter 9 juli 2024

Avfallsföreskrifter för 2024 klubbades i Fullmäktige 2023-12-12, och började gälla 2024-01-01.

Lokala ordningsföreskrifter 23 mars 2022

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i tredje kapitlet i ordningslagen. Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Östhammars kommun skall upprätthållas.

Torghandelsföreskrifter 28 september 2015