Gå till innehållet

Upphandling

Varje år upphandlar Östhammars kommun varor och tjänster för cirka 300 miljoner kronor. Därutöver tillkommer entreprenader. För dig som företagare finns det stora affärsmöjligheter som leverantör till offentlig sektor, som totalt i Sverige omsätter cirka 600 miljarder kronor.

För att garantera att skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet finns regler för hur vi gör våra upphandlingar och inköp. För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss.

Kontakt

Östhammars kommun har en central upphandlingsenhet som genomför kommunens samtliga annonserade upphandlingar, varor, tjänster och entreprenader och en stor del direktupphandlingar.

Välkomna att kontakta oss.

Telefon: 0173-86000 (Östhammar direkt)
upphandling@osthammar.se