Gå till innehållet

Nyhetsarkiv

Åtgärder mot covid-19 från 8 december 8 december 2021

Alla med symtom ska stanna hemma och testa sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Du ska även hålla avstånd till andra i offentliga miljöer och undvika trängsel i kollektivtrafiken. Läs mer

Kontaktfamiljer som gör skillnad 7 december 2021

Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Så tänker en av våra kontaktfamiljer som öppnat upp sitt hem för att vara en resurs för barn som behöver utöka sitt nätverk. Kommunen har mångåriga samarbeten med flera kontaktfamiljer och har behov av fler. Här delar familjerna Gumse och Jansson/Karlström med sig av sina upplevelser av att vara kontaktfamilj. Läs mer

Landshövdingen besökte företag i Östhammars kommun 6 december 2021

Torsdagen den 2 december hade kommunens näringslivsenhet besök av Uppsala läns Landshövding Göran Enander. Besöket ägnades åt företagsbesök då Landshövdingen gjort liknande resor i länets övriga kommuner och önskade veta hur det stod till bland företagandet efter pandemins intåg våren 2020. Nina Laukkanen Mållberg, näringsutvecklare i kommunen, berättar om besöket. Läs mer

Samverkan i fokus i planeringen av Öregrunds nya bryggdäck 3 december 2021

Arbetet med att förnya och tillgängliggöra bryggdäcket i de inre delarna av Öregrunds hamn pågår för fullt. Under våren 2021 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att ge startbesked för projektering och byggnationer i Öregrunds hamn. Ett arbete som har utgångspunkt i den detaljplan som antogs 2018. Läs mer