Gå till innehållet

Hjälpmedel

1. Vad är ett hjälpmedel?

Kommunen ansvarar för hjälpmedel till personer över 21 år som har en funktionsnedsättning.

Exempel på kommunens hjälpmedel:

  • rollator
  • rullstol
  • bad- och duschstol
  • förhöjning till stolar och toalettstolar
  • minnesstöd

Region Uppsala ansvarar för hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 21 år. Region Uppsala ansvarar också för hjälpmedel endast avsedda att användas under vistelse på sjukhus. Syn-, hörsel-, kommunikations samt ortopedtekniska hjälpmedel är också Region Uppsalas ansvar.

Kontakta oss