Gå till innehållet

Daglig verksamhet

1. För vem

För att kunna delta så måste du ansöka om LSS-insats via kommunens biståndshandläggare på socialförvaltningen.

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS - ger människor med funktionsnedsättning rätt till särskilda insatser. Syftet med lagen är skapa jämlika livsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

Lagen ska ge individuellt inriktade rättigheter.

Om du har rätt till insatser genom LSS och tillhör personkrets 1 eller 2 kan du ansöka om insatsen Daglig verksamhet.

Personkrets 1.
Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2.
Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.