Gå till innehållet

Daglig verksamhet

2. Välj utförare Aktivt Stöd

Förutom Östhammars kommuns verksamhet finns privata utförare som har avtal med kommunen.

De har fått fylla i en presenationsmall om sig själva, som du kan läsa här nedan.

Vår verksamhet

Aktivt Stöd är ett lokalt företag i Östhammars kommun som vill vara en god samarbetspartner till den offentliga vården och omsorgen – ett komplement såväl som ett tryggt alternativ.

Vår bärande ide är att vi vill vara en del av att bygga ett lokalsamhälle som utgår från individernas behov.

Vår Daglig verksamhet heter S.A.M.S. som betyder Strukturerat Arbete Med Sammanhang. Vår inriktning är hälsa och friskvård och återbruk.

Hälsa och friskvård – genom mat, motion och musik. Vi sjunger tillsammans en gång i veckan.

Vi lagar mat tillsammans och vi promenerar varje dag med verksamhetens hund. 

Återbruk – vi driver en loppis i verksamheten. Vi tar vara på textilier genom att sy nytt av dem, t.ex. kassar, som vi säljer i loppisen.

Vår personal och kompetens

Vi är två som arbetar i Daglig verksamhet.
Våran verksamhetschef heter Sten Hallberg och han är utbildad socionom.

Gisela Hallberg är föreståndare för Daglig verksamhet. Hon är musiklärare med ett starkt intresse för textilt hantverk – sy, sticka, virka m.m.

Utöver det tar vi in timanställda med olika specialkompetenser. Det kan vara snickeri, matlagning m.m. beroende på deltagarnas behov och önskemål.

Vår kontakt för att ta emot synpunkter och klagomål.
Verksamhetsansvarig: Sten Hallberg
Telefon: 070-458 9054
E-post: sten.hallberg@aktivtstod.se

För ytterligare information:
Namn: Gisela Hallberg
Telefon: 073-697 7500
E-post: gisela.hallberg@aktivtstod.se

Hemsida: www.aktivtstod.se

Broschyr för utskrift Aktivt stöd (pdf)