Gå till innehållet

Vattenavstängning i delar av centrala Östhammar, måndag kl. 9-11. Mer information och vilka gator som berörs finns på Gästrike Vatten´s webbplats

Personlig assistans

7. Sjuklönekostnader externa utförare

Kommunens skyldighet till ekonomisk ersättning för sjuklön eller vikarieanskaffning vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro vid extern utförare av assistansersättning från försäkringskassan

Schablonbeloppet för assistansersättning som utbetalas av Försäkringskassan täcker inte kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk. Kommunens sektor omsorg ansvarar för att assistansanordnaren ersätts för merkostnaden för sjuklön motsvarande kostnaden för sjuklön till ordinarie personlig assistent. Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts.

Det ekonomiska stödet måste den enskilde själv, eller någon av dennes företrädare eller utsedd person genom fullmakt skicka in en begäran om i samband med att ordinarie personlig assistent är sjuk.

Begäran hanteras genom en utredning av kommunens utredningsadministratör som fattar ett beslut om rätt till det ekonomiska stödet, enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Begäran görs för varje tillfälle och beslut kan överklagas.

Har assistansanordnaren ingen egen vikarie ska kommunen försörja med vikarier.