Gå till innehållet

Regler för skolskjuts

9. Ansvar

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för ditt barn på vägen mellan bostad och skolskjutshållplats. Om ditt barn missat skolskjutsen är det ditt ansvar att se till att barnet kommer till skolan. Du har också ett ansvar för att ditt barn följer ordningsreglerna.

Rektor ansvarar för elevens resa till och från skolan samt ordning och säkerhet i samband med på- och avstigning vid skolan. Rektor ansvarar också för att informera elever om kommunens ordningsregler för skolskjuts.

Ordningsregler för skolskjuts »