Gå till innehållet

Regler för skolskjuts

8. Res- och väntetider

Kommunen strävar efter att minimera res- och väntetider i samband med skolskjuts.

Väntetider:
Förskoleklass-åk 6 bör väntetiden inte överstiga 30 minuter förmiddag och eftermiddag.
Åk7-9 bör väntetiden inte överstiga 75 minuter förmiddag och eftermiddag.