Gå till innehållet

Regler för skolskjuts

7. Resor till fritids eller familjedaghem

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts till eller från barnomsorg, det vill säga fritidshem eller annan pedagogisk omsorg (familjedaghem). Undantag kan göras i de fall eleven är placerad i någon av kommunens beslutade specialverksamheter.

Elever i Östhammars kommun har inte heller rätt till både fritidshemsplats och skolskjuts.

Om elev är inskriven på fritidshem eller familjedaghem och är i behov av skolskjuts de tillfällen som eleven inte utnyttjar sin fritidsplats behöver vårdnadshavaren ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl.

Ansök om skolskjuts »