Gå till innehållet

Regler för skolskjuts

6. Självskjutsersättning

Under vissa omständigheter kan du som vårdnadshavare få så kallad självskjutsersättning istället för skolskjuts. Det innebär att du tar över det dagliga ansvaret för ditt barns transport till och från skolan mot en kontant ersättning.

Ersättningsbeloppet för självskjuts med bil följer Skatteverkets normer för skattefri ersättning för resa med egen bil och ersättningen betalas inte ut i efterskott.

Ersättning för självskjuts med båt följer Skatteverkets normer för faktisk kostnad för resa med egen båt och ersättningen betalas inte ut i efterskott.