Gå till innehållet

Regler för skolskjuts

5. Växelvis boende

Om du och barnets andra vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos er båda, kan du ansöka om skolskjuts från den adress där barnet inte är folkbokfört. Kravet för detta är att ni, båda vårdnadshavarna, är folkbokförda i Östhammars kommun och att ditt barn går i den skola som kommunen anvisat. Boendet ska vara regelbundet till exempel varannan vecka och gäller inte vid enstaka besök eller övernattningar.

Ansöker gör du med blanketten "Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende".