Gå till innehållet

Regler för skolskjuts

4. Om du väljer en annan skola (grundskola)

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den anvisade, har barnet inte rätt till skolskjuts. Ansökan om skolskjuts kan dock beviljas om kravet på avstånd, trafikförhållandena, funktionshinder eller annan omständighet uppfylls, samt att skolskjuts kan anordnas av kommunen utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Om ditt barn väljer att gå i en fristående skola utanför Östhammars kommun, har barnet inte rätt till skolskjuts.

Ansök om skolskjuts »