Gå till innehållet

Regler för skolskjuts

3. Svåra trafikförhållanden

Ditt barn kan få skolskjuts om färdvägen bedöms som särskilt besvärlig och riskfylld, även om avståndsreglerna inte uppfylls.

Under vintertid (perioden 1 november till 31 mars) kan ditt barn få skolskjuts om trafiksäkerheten är avsevärt nedsatt, till exempel om vägens bredd minskar på grund av oplogade vägrenar eller nedsatt sikt för fordon på grund av mörker på en krokig eller backig väg. Enbart kyla, blåst eller mörk skog utgör inte trafiksäkerhetsskäl vintertid.

Ansök om skolskjuts »