Gå till innehållet

Regler för skolskjuts

2. Funktionsnedsättning

Du kan ansöka om skolskjuts om ditt barn av medicinska eller psykiska skäl gör det svårt för barnet att själv ta sig till och från skolan. Vid behov ska ett läkarintyg kunna visas upp.

Ansök om skolskjuts »

Tillfällig funktionsnedsättning

Har ditt barn en tillfällig funktionsnedsättning som är orsakat av ett olycksfall täcker kommunens olycksfallsförsäkring i vissa fall kostnader för resor mellan bostad och skolan.

Mer information om olycksfallsförsäkringen »