Gå till innehållet

Regler för skolskjuts

2. Funktionsnedsättning

Du kan ansöka om skolskjuts om ditt barn kan få om det finns en varaktig funktionsnedsättning som gör det svårt för barnet att själv ta sig till och från skolan.Vid behov ska ett läkarintyg kunna visas upp.

Tillfällig funktionsnedsättning

Har ditt barn en tillfällig funktionsnedsättning som är orsakat av ett olycksfall täcker kommunens olycksfallsförsäkring i vissa fall kostnader för resor mellan bostad och skolan. Läs mer om olycksfallsförsäkringen.