Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Dokument

Riktlinjer för buller från musikverksamhet 8 december 2023

I denna riktlinje anges att en verksamhetsutövare är skyldig att vidta nödvändiga begräsningar och försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten inte innebär skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Begränsningar kan avse verksamhetens totala omfattning eller särskilda enheters omfattning, men också t.ex. under vilken tid verksamheten får bedrivas, eller att verksamheten inte får bedrivas under vissa förhållanden.

Bygg- och miljönämndens kallelser, ärendelistor och protokoll 13 juni 2019

Du är intresserad av en handling som inte publiceras på webben.

Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft. GDPR är en lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas.
För att anpassa kommunens hemsida efter den lagen publiceras därför inte kallelser, ärendelistor och protokoll från bygg- och miljönämnden på hemsidan.

Den som är intresserad av tidigare eller aktuella kallelser, ärendelistor och protokoll från bygg- och miljönämnden är välkommen att kontakta kommunförvaltningen, Östhammar direkt eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingarna.

Innan handlingarna lämnas ut görs alltid en sekretessprövning.