Gå till innehållet

Dokument

Taxa för prövning inom miljöbalken 1 september 2015

Beslut om taxa för prövning av ärende som gäller miljöbalken. Dokumentet Avvikande avgifter inom Miljöavdelningen gäller avvikande tillsynsavgifter 2020.

Bygg- och miljönämndens ärendelistor och protokoll 13 juni 2019

Du är intresserad av en ärendelista eller ett protokoll som inte publiceras på webben.

Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft. GDPR är en ny lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas.
För att anpassa kommunens hemsida efter den nya lagen publiceras därför inte kallelser, ärendelistor och protokoll från Bygg- och miljönämnden på hemsidan.

Den som är intresserad av tidigare eller aktuella kallelser, ärendelistor och protokoll från Bygg- och miljönämnden är välkommen att kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, kundservice eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingarna.

Innan handlingarna lämnas ut görs alltid en sekretessprövning.