Gå till innehållet

Dokument

Budget 2019 9 januari 2019

Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2022.

Budget 2010 27 december 2018

Samt flerårsplan 2011-2013

Budget 2011 27 december 2018

Samt flerårsplan 2012-2014.

Budget 2012 27 december 2018

Samt flerårsplan 2013-2015.

Budget 2013 27 december 2018

Samt flerårsplan 2014-2016.

Budget 2014 27 december 2018

Budget 2014 samt flerårsplan 2015-2017

Budget 2018 30 januari 2018

Budget 2018 samt flerårsplan 2019-2021

Östhammars kommun arbetar långsiktigt för att vara en hållbar arbetsgivare 26 juni 2017

Östhammars kommun är beroende av engagerade medarbetare för att kunna leverera välfärd – nu och i framtiden. Under 2017 finns särskilda medel avsatta för att starta upp ett långsiktigt arbete för att trygga kompetensförsörjningen.