Gå till innehållet

Dokument

Taxa för prövning inom miljöbalken 1 september 2015

Beslut om taxa för prövning av ärende som gäller miljöbalken. Dokumentet Avvikande avgifter inom Miljöavdelningen gäller avvikande tillsynsavgifter 2020.

VA-taxa 2019 28 september 2015

http://www.gastrikevatten.se/Content/117330/VA-taxa-2019-O-hammar.pdf