Gå till innehållet

Dokument

Policy för livsmedel 28 september 2015

Kommunens livsmedelspolicy antogs 2015. Policyn var i behov av revidering. Beslut av ny revidering togs vid Kommunfullmäktige den 10 november 2020.

Policy för hållbar utveckling 27 november 2018

Policy för hållbar utveckling i Östhammars kommun. I oktober 2016 antog kommunfullmäktige policy för hållbar utveckling (Dnr KS- 2014-373). Denna policy omfattade då endast ekologisk hållbarhet. I samband med nytt antagandet har kompletteringar av policydokument gällande inriktning på social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Ledarpolicy 11 maj 2018

I ledarpolicyn uttrycks förväntningarna på ledare i förhållande till kommunens vision och de mål vi vill nå.

Resepolicy 12 april 2018

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten för Östhammars kommuns anställda och förtroendevalda.

Kommunikationspolicy 5 maj 2017

Policyn gäller för hela kommunens information och kommunikation.

Informationssäkerhetspolicy för Östhammars kommun 12 september 2016

Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information. lnformationssäkerhetspolicyn och särskilda informationssäkerhets­instruktioner styr informationssäkerhetsarbetet i Östhammars kommun.