Gå till innehållet

Bilstagärdet

Detaljplan för parkeringsplatser vid Bilstagärdet gällande del av fastigheterna Gammelbyn 1:70 och Östhammar 7:14, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 10 juni 2014 och vunnit laga kraft den 11 juli 2014.

Syftet med planen är att frambringa ytterligare parkeringsplatser som ska kunna nyttjas för kommunanställda och besökare till kommunhuset. Parkeringen ska också kunna nyttjas av allmänheten vid större evenemang.

Eventuellt ska också den kommunala bilpolen flyttas till området för parkeringsplatser vid Bilstagärdet. Delar av parkeringsytan ska kunna bebyggas med carport.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
21 december 2015
Senast uppdaterad
21 december 2015
Typ
Detaljplan