Gå till innehållet

Gimo 8:103 "Vattentornet"

Antagen i Kommunfullmäktige 27 april 2021, laga kraft den 20 maj 2021.

Syftet med planen är att genomföra en ändring av befintlig detaljplan för att möjliggöra bostäder och kontor på kvartersmark där dagens detaljplan enbart medger kontor.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
26 augusti 2020
Senast uppdaterad
26 augusti 2020
Typ
Detaljplaner och planarbete