Gå till innehållet

Öregrund 4:121 m.fl.

Granskning 9 juni - 21 juli 2021.

Syftet med denna detaljplan är att nyttja området på ett mer ändamålsenligt
sätt än tidigare planer medgett. Den nya detaljplanen inför en rätt att fortsätta använda fastigheterna Öregrund 4:121 och 7:147 för bostadsändamål.

Planområdet ligger väster om väg 1100 och norr om Inre Hummelfjärden i
Öregrund. Området utgörs av två befintliga villatomter och ett sommarhus samt en avlång fastighet med lada.

Planarbetet startade 2012 och utförs därför enligt PBL:s äldre bestämmelser som var gällande 2011-2015. En tidigare granskning hölls 2014, men efter det antogs planen aldrig. Nu har flera av synpunkterna från den första granskningen åtgärdats, varför planen nu ställs ut på en andra granskning innan den prövas för antagande i kommunfullmäktige.

Publicerad
25 maj 2021
Senast uppdaterad
25 maj 2021
Typ
Detaljplaner och planarbete