Gå till innehållet

Öregrund 4:121 m.fl.

Antagen i kommunfullmäktige 9 november 2021. Planen vann laga kraft 1 december 2021.

Syftet med denna detaljplan är att nyttja området på ett mer ändamålsenligt
sätt än tidigare planer medgett. Den nya detaljplanen inför en rätt att fortsätta använda fastigheterna Öregrund 4:121 och 7:147 för bostadsändamål.

Planområdet ligger väster om väg 1100 och norr om Inre Hummelfjärden i
Öregrund. Området utgörs av två befintliga villatomter och ett sommarhus samt en avlång fastighet med lada.

Publicerad
25 maj 2021
Senast uppdaterad
10 augusti 2021
Typ
Detaljplaner och planarbete