Gå till innehållet

Snesslinge 12:225

Detaljplan för fastigheten Snesslinge 12:126 är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019

Planförslaget omfattar ungefär 7 ha mark mellan Stenfjärden och Stenskärsviken i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Syftet med planen är att anvisa mark för ny bostadsbebyggelse inom ett område i nära anslutning till Stenskärsområdet, som sedan tidigare omfattas av detaljplan. Den nu upprättade planen möjliggör 10 nya fastigheter för småhus och området kommer att inrymma totalt 12 småhusfastigheter. 

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa senast den 28 augusti 2019 ha inkommit skriftligen till Bygg- och miljönämnden i Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar. Ange detaljplanens diarienummer BMN-2018-8 på ditt yttrande. Det går även bra att skicka yttranden via e-post till byggochmiljo@osthammar.se

Den 20 augusti mellan klockan 17:00-20:00 kommer det att finnas möjlighet till drop-in för att ställa frågor till tjänstemän gällande de detaljplaner som är ute på samråd i området. Plats: Kommuncaféet, kommunkontoret i Östhammar, Stångörsgatan 10.

Observera att utredningarna är ett verktyg för att utreda lämpligheten av en detaljplan. Det innebär att utredningar kan göras för ett större geografiskt område eller delar av ett område än vad själva detaljplanen reglerar. Det är alltid plankartan som markerar det område som detaljplanen reglerar.

Publicerad
12 juli 2019
Senast uppdaterad
12 juli 2019
Typ
Detaljplaner och planarbete