Gå till innehållet

Snesslinge 12:225

Granskningshandlingar tas fram

Detaljplan för fastigheten Snesslinge 12:126 var på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

Planförslaget omfattar ungefär 7 ha mark mellan Stenfjärden och Stenskärsviken i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Syftet med planen är att anvisa mark för ny bostadsbebyggelse inom ett område i nära anslutning till Stenskärsområdet, som sedan tidigare omfattas av detaljplan. Den nu upprättade planen möjliggör 10 nya fastigheter för småhus och området kommer att inrymma totalt 12 småhusfastigheter. 

Observera att utredningarna är ett verktyg för att utreda lämpligheten av en detaljplan. Det innebär att utredningar kan göras för ett större geografiskt område eller delar av ett område än vad själva detaljplanen reglerar. Det är alltid plankartan som markerar det område som detaljplanen reglerar.

Publicerad
12 juli 2019
Senast uppdaterad
2 september 2019
Typ
Detaljplaner och planarbete