Gå till innehållet

Trädgårdsbäcken, etapp 2

Detaljplan för Trädgårdsbäcken, etapp 2, gällande del av fastigheterna Marma 1:67, 3:18, 3:19 och 20:1, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 13 november 2012 och vunnit laga kraft den 15 december 2012.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra lägenheter för bostadsändamål i en ny och tätare struktur, efter att de befintliga husen rivits inom fastigheterna Marma 3:18 och 3:19. Planen möjliggör också ut- och tillbyggnad inom fastigheten Marma 20:1.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
3 augusti 2016
Senast uppdaterad
3 augusti 2016
Typ
Detaljplan