Gå till innehållet

Utökad handel Alunda

Detaljplan för utökad handel i Alunda gällande fastigheterna Marma 1:44 och del av Marma 1:67 och Marma S:1, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 14 juni 2011 och vunnit laga kraft den 14 juli 2011.

Syftet med planen är att möjliggöra utökad handel inom fastigheten Marma 1:44. Detta sker mot bakgrund av att den livsmedelsbutik som idag bedriver verksamhet inom planområdet önskar bygga ut och därmed utöka sin verksamhet

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
3 augusti 2016
Senast uppdaterad
3 augusti 2016
Typ
Detaljplan