Gå till innehållet

Kungörelser

Nytt granskningsförslag för översiktplan 2023 9 juni 2023

Efter granskningstiden hösten 2022 har förslaget reviderats enligt synpunkter. Arbetet med förslaget har resulterat i att de ändringar som genomförts kan anses vara väsentliga ändringar som påverkar den demokratiska processen. I det Särskilda utlåtandet kan du ta del av de synpunkter som inkommit under granskningsperioden hösten 2022.

Sjötrafik i Långalmaviken 16 januari 2018

Föreskrift om hastighetsbegränsning till 5 knop på vattenområde i Långalmaviken i Östhammars kommun.