Gå till innehållet

Vatten- och avloppsplan

Med VA-planen vill kommunen skapa en långsiktigt hållbar plan för hur VA försörjningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för att uppfylla nuvarande och framtida behov och krav.

Östhammars kommun påbörjade under 2020 arbetet med att ta fram en vatten- och avloppsplan, en så kallad VA-plan. En kommunal VA-plan är en samling dokument som tillsammans beskriver hur VA-försörjningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för att uppfylla nuvarande och framtida behov och krav.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
22 december 2021
Senast uppdaterad
6 oktober 2023
Typ
Planer