Gå till innehållet

Vatten- och avloppsplan

Med VA-planen vill kommunen skapa en långsiktigt hållbar plan för hur VA försörjningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för att uppfylla nuvarande och framtida behov och krav.

Östhammars kommun påbörjade under 2020 arbetet med att ta fram en vatten- och avloppsplan, en så kallad VA-plan.  VA-planen utgörs av en samling av dokument där VA-policy och VA-handlingsplan är två viktiga delar.

Kommunfullmäktige antog VA-policy och VA-handlingsplan för Östhammars kommun vid KS 2021-12-14 , enligt KS-2020-324.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
22 december 2021
Senast uppdaterad
22 december 2021
Typ
Planer