Gå till innehållet

Kommunal författningssamling

Här hittar du föreskrifter som gäller i Östhammars  kommun. Det kan till exempel gälla avgifter, reglemente eller lokala ordningsföreskrifter.

Sidan utgör Östhammars kommuns författningssamling enligt 8 kap. 13 § kommunallagen

1. Avgifter

Information om avgifter finns på några olika ställen: 

Nedan hittar du information om avgifter inom Vård och omsorg och parkeringsavgifter. 

Avgifter inom vård och omsorg 3 februari 2020

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen 2020

Parkeringsavgifter 28 september 2015