Gå till innehållet

Detta gäller i våra verksamheter och anläggningar efter de senaste coronarelaterade besluten

Från och med den 9 februari 2022 har flertalet åtgärder och restriktioner mot covid-19 upphört. Fortfarande finns ett antal lagar, restriktioner och rekommendationer kopplade till pandemin som kan påverka Östhammars kommuns verksamheter på olika sätt. Här har vi sammanställt informationen om det.

Nationella restriktioner

Nationella råd och restriktioner på krisinformation.se.

Regionala restriktioner

Regionala råd och restriktioner på Region Uppsalas webbplats.

Anpassningar i kommunens verksamheter med anledning av aktuella restriktioner

Östhammars kommun  följer råd och riktlinjer som kommer från nationella och regionala myndigheter och ser över vad olika beslut innebär för berörda verksamheter. 

Öppna förskolan 

Öppna förskolan/familjecentralen är stängd till och med 9 februari 2022.  Läs mer om Öppen förskola här.

Kommunala förskolor och grundskolor

Håller öppet och har närundervisning.

Bruksgymnasiet

Bedriver undervisning på plats (närundervisning). Läs mer på Bruksgymnasiets webbplats.

Vuxenutbildningen

Undervisningen kommer att ske både på plats och på distans. Läs mer på Vuxenskolans hemsida.

Kulturskolan

Har undervisning som vanligt . Läs mer på Kulturskolans webbplats. 

Besöksrutiner för äldreboenden och LSS

Besökare och boende får tillsammans ett större egenansvar för att genomföra smittsäkra besök. Läs mer i nyhet publicerad 9 mars 2021

Dagverksamheten på Edsvägen 16 

Dagverksamheten är öppen som vanligt.

Restauranger vid våra särskilda boenden

Stängda tills vidare.

Östhammar Direkt

Håller öppet enligt ordinarie öppettider, de finner du här.

Kultur- och fritidsverksamheter samt anläggningar

Vi följer utvecklingen och uppmanar till efterlevnad av de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Ha en god handhygien och stanna hemma när du är sjuk. 

Kommunala gym, ishallar och inomhusbad 

Alla verksamheter håller öppet för allmänheten. 

Bibliotek

Se aktuell information på våra biblioteks webbplats Biblinord.

Kulturhuset Storbrunn

Biblioteket i Kulturhuset Storbrunn har öppet enligt ordinarie tider. Öppettider och kontaktuppgifter hittar du via denna länk.

Konstrummet 

Öppet under bibliotekets öppettider.

Biograf Storbrunn

Se aktuellt bioprogram här.

Evenemang

Vid evenemang ansvarar respektive arrangör att följa rekommendationer om hur man kan göra för att bidra till en minskad smittspridning. 

Ungdomsgårdarna

Håller öppet för  ungdomar årskurs 7 upp till 20 år.  Vid minsta symptom ska du stanna hemma för att undvika att smitta andra.  Se aktuell info på www.osthammar.se/barnochunga

Återvinningscentraler

Öppet som vanligt. Om risk för trängsel uppstår kan centralen behöva stänga tillfälligt. Sedan den 3/11 är bytbodarna är stängda. 

  • För att begränsa trängsel är endast ett körfält öppet på samtliga återvinningscentraler.

  • Håll minst 1,5 meters avstånd mellan alla personer.

  • Vänta kvar i din bil tills det blir din tur.

  •  Sortera avfallet innan du åker hemifrån.

  • Du måste själv packa ur och slänga ditt avfall. 

Ska du enbart slänga förpackningar finns det återvinningsstationer på flera platser i kommunen. Länk till återvinningsstationer i vår kommun.

Kommunens medarbetare

Även då de flesta åtgärder och restriktioner mot covid-19 upphört från den 9 februari 2022 är Folkhälsomyndighetens rekommendation fortfarande att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

För övrigt är det i Östhammars kommun åter tillåtet med fysiska möten i arbetet, oavsett deltagarantal, arbete på plats, tjänsteresor och konferenser samt användning av kollektivtrafik vid tjänsteresor. Observera att andra regler och rutiner gäller för personal inom vård och äldreomsorg.

Läs mer

Östhammars kommuns samlade information om covid-19.

Allmänna nationella råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, skola och gymnasiet.

Kontakter

Publicerad
9 februari 2022
Senast uppdaterad
9 februari 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19