Gå till innehållet

Nyheter

Rityta 1

Socialförvaltningens nya verksamhetssystem träder nu helt i kraft 29 juni 2017

Det finns många fördelar med det nya systemet. Handläggarnas och utförarnas processer blir kvalitetssäkrade och då de kan dela information ökar tryggheten för kunden. Det erbjuder processtöd i användandet vilket gör att handläggarna arbetar lika och den interna kompetensen ökar. Läs mer

Tjänligt vatten vid Gräsöbadet 29 juni 2017

På grund av för höga halter av bakterien Intestinala enterokocker har vi tidigare under veckan avrått allmänheten från att bada vid Gräsöbadet. Två nya provresultat bedömer nu vattnet som tjänligt. Läs mer

Enskild vattenförsörjning och låga grundvattennivåer 22 juni 2017

Det råder bevattningsförbud i Östhammars kommun. Bevattningsförbudet gäller kommunalt vatten. Men de låga grundvattennivåerna kan även påverka dig med enskild vattenförsörjning. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn och att den håller rätt kvalitet. Läs mer

P-skiva 21 juni 2017

På kommunens tidsbegränsade parkeringar gäller P-skiva. Läs mer

Presskontakt

Om du söker en specifik person är det enklast att ta kontakt med Östhammar Direkt. För mer allmänna frågor kontakta Kommunikation.

En lista på alla förtroendevalda med bilder hittar du här.