Gå till innehållet

Dokument

Granskning av kommunens hantering av Covid-19 krisen 14 december 2021

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens/krisledningsnämndens hantering av konsekvenserna av virusutbrottet Covid-19. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2021.