Gå till innehållet

Dokument

Kommunfakta SCB 2018 7 juni 2018

Kommunfakta från Statistiska centralbyrån, SCB.
Här kan du läsa övergripande information om Östhammars kommun och dess invånare.

Anmälan Språkvän Östhammar 27 september 2017

Språkvän Östhammar matchar nya och etablerade i Östhammars kommun för personliga möten som bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning.

Kommunfakta per ort SCB 2017 14 juni 2017

Fakta om kommunen uppdelat på orter

Kommunfakta Statistiska centralbyrån, SCB 2017 14 juni 2017

Kommunfakta Statistiska centralbyrån, SCB.
SCB:s Kommunfakta ger övergripande information om Östhammars kommun och dess invånare.

Kommunikationspolicy 5 maj 2017

Policyn gäller för hela kommunens information och kommunikation.

Arbetsmarknadspolitisk överenskommelse 2017–2020 30 mars 2017

Bred överenskommelse om samverkan på det arbetsmarknadspolitiska området mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun

Regler för avyttring av kommunal egendom 15 mars 2017

När egendom inte längre behövs i kommunal verksamhet bör avyttring/kassering ske.
Grundregeln är att kommunen vid försäljning liksom vid köp skall agera affärsmässigt, vil­ket innefattar att enskild person, organisation eller företag inte gynnas otillbörligt,