Gå till innehållet

Dokument

Östhammars kommun arbetar långsiktigt för att vara en hållbar arbetsgivare 26 juni 2017

Östhammars kommun är beroende av engagerade medarbetare för att kunna leverera välfärd – nu och i framtiden. Under 2017 finns särskilda medel avsatta för att starta upp ett långsiktigt arbete för att trygga kompetensförsörjningen.

Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018 12 juni 2017

Miljömålen för Östhammars kommun har arbetats fram i samråd mellan kommunens förvaltningar och nämnder.
Miljömålen omfattar många delar av de nationella sexton miljö-kvalitetsmålen och kopplar till Kommunfullmäktiges prioriterade mål om minskad miljöpåverkan.

Arbetsmarknadspolitisk överenskommelse 2017–2020 30 mars 2017

Bred överenskommelse om samverkan på det arbetsmarknadspolitiska området mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun

Budget 2017 7 december 2016

Budget 2017 samt flerårsplan 2018-2020.

Jämställdhetsstrategi 18 april 2016

Budget 2016 18 november 2015

Budget 2016 samt flerårsplan 2017-2019.

Avfallsplan 8 oktober 2015

Renhållningsordning 8 oktober 2015