Gå till innehållet

Dokument

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun 7 januari 2021

Enligt kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikförsörjningsprogram för hela länet. Östhammars kommun har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala kollektivtrafikmyndigheten ska kommunen enligt kollektivtrafiklagen och har därför upprätta ett eget trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Budget 2024 11 juli 2023

Årsbudget 2024 och flerårsplan 2025 - 2027, drift och investeringsbudget samt verksamhetsplaner.

Styrmodell för Östhammars kommun 10 maj 2021

Detta styrdokument beskriver övergripande hur kommunen leds och styrs, hur arbetet planeras och följs upp samt hur insatser och ansvar fördelas mellan förtroendevalda politiker och de olika förvaltningsorganisationerna.

Budget 2023 9 augusti 2022

Årsbudget 2023 och flerårsplan för 2024 - 2026

Budget 2022 16 november 2021

Årsbudget 2022 och flerårsplan 2023 - 2025.

Riktlinjer för styrdokument 23 december 2020

Syftet med dessa riktlinjer är att ha en enhetlig terminologi och struktur för politiskt antagna styrdokument i Östhammars kommun. Beslut om antagande av riktlinjer för styrdokument togs vid Kommunfullmäktige 2020-12-15.

Budget 2021 1 december 2020

Årsbudget 2021 och flerårsplan 2022 - 2024, drift och investeringsbudget samt verksamhetsplaner.

Energiplan 6 april 2020

Energiplan för Östhammars kommun. Förslaget till energiplan för Östhammars kommun är framtaget i samarbete med IUC Norduppland.

Budget 2020 7 november 2019

Årsbudget 2020, flerårsplan 2021-2023