Gå till innehållet

Dokument

Avskrivning av motion 19 december 2022

Kommunfullmäktige beslutar att avskriva obesvarade motioner från mandatperioden 2018-10-15 - 2022-10-14.

Motion angående nyföretagsamhet och entreprenörsutbildning 7 december 2016

Ett av delmålen i Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015-2018 är en högre placering i Svenskt Näringslivs ranking. Målet är att vara bland de 100 bästa kommunerna i landet och rankingen har under perioden 2013-2015 varit 192, 154, 188 och nu vid senaste mätningen 2016 blev rankingen 224 bland Sveriges 290 kommuner.

Motion angående omtag av policy för tillgänglighet 24 september 2018

Motionen behandlar bland annat att Östhammars kommun borde anställa en handikappkonsulent och att samtliga nämnder och förvaltningar inför kommunens bokslut lämnar utförliga rapporter över tillgängligheten.

Motion angående väg 288 5 oktober 2018

Ingemar Adén (BOA) yrkar i motion daterad 2018-05-04 att:
• Väg 288, 2 + 1 byggs i befintlig vägsträckning
• Väg 288 får en planfri korsning med järnvägen i Gimo
• Väg 288 trafiksäkerhetsförbättringar genom Gimo och Hökhuvud
• Nytt vatten- och avloppsledning från Gimo och Östhammar