Gå till innehållet

Dokument

Motion angående kommunens service och regeltillämpning 31 januari 2017

Motionen kommer att väckas i kommunfullmäktige 2017-02-14.

Motion angående lokalt snabbspår för lärare 11 juli 2016

Besvarad motion om att utarbeta riktlinjer för ett lokalt snabbspår för lärare i Östhammars kommun.

Motion angående nyföretagsamhet och entreprenörsutbildning 7 december 2016

Ett av delmålen i Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015-2018 är en högre placering i Svenskt Näringslivs ranking. Målet är att vara bland de 100 bästa kommunerna i landet och rankingen har under perioden 2013-2015 varit 192, 154, 188 och nu vid senaste mätningen 2016 blev rankingen 224 bland Sveriges 290 kommuner.

Motion angående omtag av policy för tillgänglighet 24 september 2018

Motionen behandlar bland annat att Östhammars kommun borde anställa en handikappkonsulent och att samtliga nämnder och förvaltningar inför kommunens bokslut lämnar utförliga rapporter över tillgängligheten.

Motion angående politiskt obunden äldreombudsman 24 september 2018

En politiskt obunden äldreombudsman bör anställas i Östhammars kommun.

Motion angående väg 288 5 oktober 2018

Ingemar Adén (BOA) yrkar i motion daterad 2018-05-04 att:
• Väg 288, 2 + 1 byggs i befintlig vägsträckning
• Väg 288 får en planfri korsning med järnvägen i Gimo
• Väg 288 trafiksäkerhetsförbättringar genom Gimo och Hökhuvud
• Nytt vatten- och avloppsledning från Gimo och Östhammar

Motion angående önskemål om kulturbuss 11 juli 2016

Besvarad motion angående önskemål om kulturbuss.

Motion avseende väg 288 8 maj 2018

Lokalpartiet BoA har skickat in en motion till kommunstyrelsen. Partiet förordar bland annat att väg 288, 2+1 byggs i befintlig vägsträckning och att väg 288 får en planfri korsning med järnvägen i Gimo.

Motion från Ingeborg Sevastik (V) om modersmål 27 september 2018

Det bör omgående utredas att alla barn utan undantag av barn med färre än 5 inom det specifik språket ska ge möjlighet till undervisning i sitt modersmål.

Motion från Ingemar Adén (BoA) om att starta ett projekt för tekniskt vatten 11 april 2018

Lokalpartiet BoA föreslår att man startar ett projekt för tekniskt vatten.