Gå till innehållet

Bostadsbebyggelse i Norrskedika

Detaljplan för bostadsbebyggelse i Norrskedika, gällande del av fastigheten Norrskedika 2:82, antogs 9 november 2010 och vann laga kraft 13 december 2010.

Syftet med detaljplanen är att bereda plats åt ytterligare bostadsbebyggelse inom ett område där de infrastrukturella förutsättningarna är goda.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
4 augusti 2016
Senast uppdaterad
4 augusti 2016
Typ
Detaljplan