Gå till innehållet

Skäfthammar 7:34

Antagen i Bygg och miljönämnden 14 april 2021. Vann laga kraft 10 maj 2021.

Syftet med detaljplanen är att anpassa planen till befintliga förhållanden, vilket betyder att en så kallad byggrätt fastställs för fastigheten Skäfthammar 7:34.

Planområdet omfattar fastigheten Skäfthammar 7:34 som är belägen vid Kyrkvägen, söder om Skäfthammars kyrka. Planområdets och fastighetens areal är 927 kvadratmeter.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
26 augusti 2020
Senast uppdaterad
3 november 2020
Typ
Detaljplaner och planarbete