Gå till innehållet

Skäfthammar 7:34

Granskning 28 januari - 25 februari 2021

Syftet med den föreslagna ändringen av detaljplanen är att anpassa planen till befintliga förhållanden, vilket betyder att en så kallad byggrätt fastställs för fastigheten Skäfthammar 7:34.

Planområdet omfattar fastigheten Skäfthammar 7:34 som är belägen vid Kyrkvägen, söder om Skäfthammars kyrka. Planområdets och fastighetens areal är 927 kvadratmeter.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
26 augusti 2020
Senast uppdaterad
3 november 2020
Typ
Detaljplaner och planarbete