Gå till innehållet

Stenskär 1:1, del av

Planområdet omfattar del av Stenskär 1:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av uppemot nio stycken bostäder uppdelat på fem delområden.

Detaljplanen antogs i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019 men överklagades. Under 2021 upphävde mark- och miljööverdomstolen kommunens antagandebeslut. Den 13 september 2022 antogs planen på nytt, denna gång i kommunfullmäktige. Planen vann laga kraft 14 oktober 2022.

Utredningar som hör till planen samt alla handlingar i original finns på kommunkontoret i Östhammar.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
16 januari 2019
Senast uppdaterad
22 september 2022
Typ
Detaljplaner och planarbete