Gå till innehållet

Tjänstemannaorganisationen

Den politiska organisationen 

Kommuner styrs av politiker i ett kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnder som valts direkt av medborgarna. 

Nämnderna är specialiserade och styr olika verksamheter. Hos oss finns sju nämnder och en styrelse; barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden, individ- och familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, valnämnden samt kommunstyrelsen. Den politiska ledningen tar beslut om vad verksamheterna ska göra för invånarna.

Nästan all vår verksamhet styrs av lagar, så som kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet- och sekretesslagen, socialtjänstlagen, bibliotekslagen, skollagen, plan- och bygglagen med flera. 

Här kan du läsa mer om den politiska organisationen 

Här hittar du den politiska ledningen

Tjänstemannaorganisationen

Verksamheterna är organiserade i en förvaltning och sju kontor; samhällsbyggnadskontoret, kultur- och fritidskontoret, näringslivskontoret, kommunledningskontoret, tekniska kontoret, omsorgskontoret och barn- och utbildningskontoret. 

Kontoren är vidare indelade i verksamheter och enheter och där arbetar våra medarbetare med att genomföra de beslut som tas i kommunfullmäktige och nämnderna. 

Här kan du läsa mer om våra kontor