Gå till innehållet

Nämnder

Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige. Varje nämnd har ett eller flera ansvarsområden och det dagliga arbetet på kommunen utförs av olika förvaltningar som leds av nämnderna.

Nämnderna tar beslut om frågor som rör deras ansvarsområden och har ansvar för att utföra beslut som är fattade i kommunfullmäktige. 

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till nämnderna.

I Östhammars kommun finns följande nämnder:

Östhammars kommun har också del i följande nämnder:

  • Överförmyndarnämnden är en gemensam överförmyndare för sex av åtta kommuner i Uppsala län: Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby. De övriga två kommunerna, Enköping och Håbo, har egna överförmyndarnämnder
  • Räddningsnämnden är en gemensam nämnd med det politiska ansvaret för räddningstjänsten i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.
  • Gemensamma nämnden för kunskapsstyrning för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län ska, utifrån ett gemensamt behov hos parterna, särskilt skapa förutsättningar för evidensbaserad/kunskapsbaserad praktik inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Parter i nämnden är Region Uppsala, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun. Region Uppsala är värdorganisation.
  • Gemensam it-nämnd i Knivsta-, Heby-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner. Nämndens ansvarsområde är övergripande it-strategiska och it-taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna.

Dessutom finns den lokala säkerhetsnämnden, som är en nämnd för insyn och information i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark och lyder under Miljödepartementet. Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag från kommunfullmäktige.

Om du vill se vem som sitter i vilken nämnd kan du använda vårt register över förtroendevalda.

Relaterade länkar