Gå till innehållet

Nämnder

Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige. Varje nämnd har ett eller flera ansvarsområden, dessa beskrivs i reglemente. Det dagliga arbetet på kommunen utförs av en förvaltning bestående av sju kontor.

Nämnderna tar beslut om frågor som rör deras ansvarsområden och har ansvar för att utföra beslut som är fattade i kommunfullmäktige. 

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till nämnderna.

I Östhammars kommun finns följande nämnder:

Östhammars kommun har också del i följande nämnder:

Dessutom finns den lokala säkerhetsnämnden, som är en nämnd för insyn och information i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark och lyder under Miljödepartementet. Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag från kommunfullmäktige.

Om du vill se vem som sitter i vilken nämnd kan du använda vårt register över förtroendevalda.

Kontakter

Relaterade länkar