Gå till innehållet

Nyheter

Rityta 1

Kommunen får toppbetyg i trygghet 31 januari 2023

Medborgarundersökningen för år 2022 visar att Östhammars kommuns invånare känner sig mycket trygga i samhället. Dock får de lokala arbets- och utbildningsmöjligheterna, underhåll av den offentliga miljön samt bibliotek, kultur och mötesplatser sämre betyg. Läs mer

Simon är ny chef för verksamhetsområde utveckling 26 januari 2023

Simon Coleman är ny chef för verksamhetsområde utveckling i Sektor verksamhetsstöd. Han kommer närmast från Heby kommun där han bland annat jobbat med chefs- och ledarutveckling och förbättringsarbete. Den 6 mars tillträder han den nya tjänsten i Östhammars kommun. Läs mer

Livesändning 2 februari 25 januari 2023

I årets första livesändning gör vi några nedslag i det breda utbud som finns för dig som söker upplevelser och aktiviteter i Östhammars kommun under 2023. Spännvidden är stor - från klassisk konsert till sportlovsaktiviteter. Läs mer

Karin är ny biträdande rektor på Österbyskolan 23 januari 2023

Karin Lundin har börjat en ny tjänst på Österbyskolan, som lärare och biträdande rektor. Men varken arbetsplats eller arbetsgivare är ny, då hon jobbat som lärare på Österbyskolan och Edsskolan i flera år. Hon tillträdde sin nya tjänst den 9 januari i år. Läs mer

Brottssamverkan ska minska antalet stölder och inbrott 23 januari 2023

Nyligen hölls ett möte om brottsamverkan på Söderön. Deltog gjorde bland andra polisen, representanter från försäkringsbolag och båtsamfälligheter samt Oskar Johansson, brottsförebyggande samordnare i Östhammars kommun. På bilden syns han tillsammans med Bo Thyselius (mitten) och Sören Ohlsson (th), initiativtagare till Brottsamverkan Söderön. Läs mer

Landshövding Göran Enander på besök i Östhammar 20 januari 2023

Länsledningen besökte under fredagen den nya kommunledningen i Östhammars kommun. Kommunalrådet Fabian Sjöberg och Peter Nyberg, kommundirektör, tog emot landshövding Göran Enander och länsrådet Cecilia Magnusson. Läs mer

Länsledningen träffar kommunledningen 19 januari 2023

I morgon, fredag den 20 januari, besöker landshövding Göran Enander och länsråd Cecilia Magnusson den nya kommunledningen i Östhammars kommun. Under mötet kommer frågor av vikt för länets utveckling att lyftas. Läs mer

Höga vattenstånd i Hammardammen 16 januari 2023

Den senaste tidens snösmältning kombinerat med mycket regn har medfört att vattenståndet i Hammardammen, söder om Österbybruk, har blivit mycket förhöjt.<br />Det har medfört att vatten på några ställen har läckt ut genom den jordvall som omgärdar Hammardammen. I nuläget har vattenhöjningen dock stannat av och vattnet flödar inte längre över vallarna. Läs mer

Presskontakt

Om du söker en specifik person är det enklast att ta kontakt med Östhammar Direkt. För mer allmänna frågor kontakta Kommunikation.

En lista på alla förtroendevalda med bilder hittar du här.