Gå till innehållet

Dokument

Kommunfakta - barn och familj 2018 7 juni 2018

Kommunfakta från Statistiska centralbyrån, SCB.
Här kan du läsa övergripande kommunfakta om barn och familj.

Kommunfakta per ort SCB 2017 14 juni 2017

Fakta om kommunen uppdelat på orter

Kommunfakta per ort SCB 2018 7 juni 2018

Kommunfakta från Statistiska centralbyrån, SCB. Här kan du läsa övergripande information om kommunen, uppdelat på orter.

Kommunfakta SCB 2018 7 juni 2018

Kommunfakta från Statistiska centralbyrån, SCB.
Här kan du läsa övergripande information om Östhammars kommun och dess invånare.

Kommunfakta Statistiska centralbyrån, SCB 2017 14 juni 2017

Kommunfakta Statistiska centralbyrån, SCB.
SCB:s Kommunfakta ger övergripande information om Östhammars kommun och dess invånare.

Kortversion av årsredovisning 2018 4 juli 2019

Östhammars kommun har sammanställt en kortversion av sin årsredovisning för 2018. Här kan du bland annat se vad kommunen använt skattepengarna till under året som gick.

Patientsäkerhetsberättelse 2015 14 september 2016

Varje vårdgivare är skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen enligt lag.

Patientsäkerhetsberättelse 2018 21 augusti 2017

Varje vårdgivare är skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen enligt lag.

SCB:s medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun 18 februari 2019

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018. I vår kommun tillfrågades 1 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 43 procent att vara med.

Årsredovisning 2010 27 december 2018