Gå till innehållet

Dokument

Granskning av förtroendekänsliga poster 29 mars 2019

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun granskat hanteringen av förtroendekänsliga poster. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervju med redovisningsansvarig och en genomgång av utvalda förtroendekänsliga poster. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Granskning av långsiktig finansiell planering 11 juni 2020

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen arbetar med sin långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Granskning av bokslut och årsredovisning 2022 19 april 2022

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Granskning av delaktighet inom LSS-verksamheten 7 maj 2020

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun fått i uppdrag att granska funktionsnedsatta personers inflytande och självbestämmande över de insatser de fått beviljade enligt LSS.