Gå till innehållet

Dokument

Informationsblad om strandskyddsdispens 29 maj 2019

Läs mer om strandskyddsdispens, hur ansökningsprocessen ser ut, kostnader, villkor och vattenverksamhet.

Exempel på ritningar 8 april 2019

Här hittar du exempel på situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning, konstruktionsritning och marksektionsritning.

Informationsblad om värmepump 1 september 2015

Informationsblad om installation, anmälan och avgift för värmepump

Kungörelse Bolka 9:1 12 maj 2017

Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet för mellanlagring och hygienisering av slam från slutna tankar på fastighet Bolka 9:1, Östhammars kommun.

Kungörelse Lunda flygfält 10 mars 2017

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. § 6. Miljöbalken (1998:808) på fastighet Norrlövsta 10:1, Östhammars kommun.

Information om att ta cistern ur bruk 1 september 2015

Checklista för dig som ska ta en cistern ur bruk

Information om cisterner 1 september 2015

Installation, kontroll, ackrediterade företag för kontroll och anmälan när en cistern tas ur bruk